Dni Bezpiecznej Żywności

Bezpieczeństwo żywności to podstawowy warunek funkcjonowania naszej produkcji. Krótko definiując, są to działania podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością, w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka. Aby jeszcze bardziej przybliżyć tak ważną tematykę pracownikom OSI POLAND FOODWORKS w dniach 16-19 września zorganizowano Dni Bezpiecznej Żywności, podczas których wszyscy uczestnicy brali udział w szkoleniach, grach oraz konkursach przygotowanych przez dział jakości i marketingu.

W tym roku skupiliśmy się na trzech aspektach bezpieczeństwa żywności: ciałach obcych (zanieczyszczeniach fizycznych), mikroorganizmach oraz alergenach. Każdy z nich stanowi potencjalne zagrożenie w procesie wytwarzania żywności, dlatego niezwykle ważna jest działalność prewencyjna, której podstawę stanowią działania eliminujące wszelkie możliwości zanieczyszczenia produkowanej żywności. Kluczową rolę stanowi tu człowiek, chwila nieuwagi, brak ostrożności mogą doprowadzić do nieodwracalnych i katastrofalnych skutków. Stąd idea edukowania pracowników w tym zakresie. Budowanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa w procesie produkcji oraz propagowanie dobrych praktyk, to działania, które bezpośrednio wpływają na jakość naszej pracy, a co za tym idzie, jakość naszych produktów.

Prezentacje, szkolenia, dyskusje oraz dobra zabawa, tak w skrócie można opisać obchody Dni Bezpiecznej Żywności w naszym zakładzie. Materiały przygotowane przez specjalistów ds. jakości doskonale obrazowały omawianą tematykę. Na placu przed budynkiem zorganizowano stoisko, na którym każdy pracownik miał okazję sprawdzić swoją wiedzę, biorąc udział w różnego rodzaju konkursach i rebusach. Wśród najbardziej aktywnych osób rozlosowano atrakcyjne nagrody, w tym funkcjonalne myjki parowe oraz myjkę do okien. Warunkiem było udzielenie kompletu poprawnych odpowiedzi. Rozdano także nagrody pocieszenia w postaci gadżetów firmowych.

Bezpieczeństwo żywności zależy od każdego z nas, bez względu na dział w jakim pracujemy. Popularyzacja zasad dobrej praktyki produkcyjnej to zbiór podstawowych reguł, bez których to pojęcie nie istnieje. Czasem jeden, niewielki błąd może zaprzepaścić pracę wielu osób, które uczestniczą w długim i wymagającym procesie wytwarzania żywności. Pamiętajmy o tym!