Doskonalimy się!

16 oraz 23 czerwca grupa 11 pracowników OSI POLAND FOODWORKS wzięła udział w szkoleniu w zakresie podstawowej obsługi programu Microsoft Excel.

 W związku z szeroką tematyką oraz dużą ilością materiału szkoleniowego spotkania rozbito na 2 dogodne terminy. Uczestnicy pochodzili z różnych działów tj. utrzymania ruchu, rozbioru oraz wysyłki. Nabyta wiedza pomoże im w wykonywaniu powierzonych obowiązków, ponieważ program Excel jest jednym z podstawowych narzędzi, którym posługujemy się przy naszej codziennej pracy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ukończenia kursu!

Przy okazji przypominamy, że każdy pracownik ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, które pozwolą na poznanie nowych metod oraz technik wykonywania pracy, zwiększą pewność siebie, a także zintegrują jako team!