Atuty

Nasze atuty to:

  • pozycja jednego z największych zakładów uboju bydła i rozbioru mięsa wołowego w Polsce
  • najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa produkcji
  • elastyczność organizacyjna pozwalająca spełniać specyficzne wymagania jakościowe odbiorców (McDonald’s Supplier Standard, Hilton Foods, LIDL, Biedronka)
  • system audytów gospodarstw hodowlanych – zapewniający kontrolę nad jakością pozyskiwanego surowca.
  • długoterminowe kontrakty z hodowcami
  • systemowa współpraca z największymi organizacjami hodowców bydła mlecznego i mięsnego
  • szerokie uprawnienia eksportowe
  • odpowiedzialność społeczna
  • zaplecze kulturowe, organizacyjne i kapitałowe OSI Group
  • obecność w kanałach sprzedaży OSI Group