Historia

OSI POLAND FOODWORKS jest jednym z krajowych przedstawicieli amerykańskiego koncernu OSI GROUP, posiadającego zakłady produkcyjne w 17 krajach świata i zatrudniającego ponad 20 tysięcy pracowników. Formalnie Spółka powstała w 2010 roku, kiedy to OSI GROUP zdecydowało się rozszerzyć działalność prowadzoną na terenie Polski.

W wyniku dużych nakładów inwestycyjnych zakład mieszczący się w Chróścinie na pograniczu województw dolnośląskiego oraz wielkopolskiego został sprofilowany pod ubój bydła rzeźnego i rozbiór mięsa wołowego. Dzięki wdrożonym standardom jakości produkcji obowiązującym w całej Grupie OSI, ubojnia szybko uzyskała certyfikat IFS FOOD 5.0, następnie IFS FOOD v. 6 (International Food Standard), ISO 22000 oraz McDonald’s Supplier Standard.

Działalność produkcyjną rozpoczęto w 2011 roku. Początkowo poziom ubojów wyniósł 32 tys. sztuk bydła, a rozbiór 4 tys. ton. Przełomowym okazał się rok 2012, kiedy to zakład odnotował 50% wzrost -poziom ubojów wyniósł 48 tys., a rozbiór 7 tys. ton. Z roku na rok OSI POLAND FOODWORKS sukcesywnie zwiększa poziom produkcji. W roku 2019 liczba ubitych zwierząt wyniosła ponad 82 tys. sztuk bydła, zaś rozbiór prawie 23 tys. ton mięsa. Nieustanny rozwój wpływa także na poziom zatrudnienia, które w ciągu kilku ostatnich lat wzrosło kilkukrotnie i aktualne wynosi ok. 350 pracowników.

OSI POLAND FOODWORKS to jeden z największych zakładów ubojowych i rozbiorowych, operujących na polskim rynku bydła rzeźnego, kontrolujący około 5,5% rynku skupu. Średni, miesięczny poziom produkcji to ubój rzędu 6 850 sztuk bydła oraz rozbiór wielkości 1 900 ton mięsa wołowego.

Będąc przede wszystkim zapleczem produkcyjnym dla europejskich struktur OSI GROUP, OSI POLAND FOODWORKS sprzedaje mięso wołowe głównie dla odbiorców zagranicznych. Zakład posiada szerokie uprawnienia eksportowe.

Jego stabilność gwarantuje obecność w światowych sieciach sprzedaży OSI GROUP. Zaplecze organizacyjne i kapitałowe koncernu OSI stanowi ponadto silne wsparcie dla ambitnych planów rozwoju zakładu, dzięki czemu OSI POLAND FOODWORKS dynamicznie zwiększa skalę ubojów, powiększając swoje udziały w rynku polskim oraz światowym.

Zapraszamy do współpracy!