Historia

OSI POLAND FOODWORKS jest jednym z krajowych przedstawicieli amerykańskiego koncernu OSI GROUP, posiadającego zakłady produkcyjne w 16 krajach świata i zatrudniającego ponad 19 tysięcy pracowników.

OSI POLAND FOODWORKS formalnie powstała w 2010 roku, kiedy to OSI GROUP zdecydował się rozszerzyć działalność prowadzoną w Polsce i odkupić pod polskiego inwestora zakład uboju trzody chlewnej oraz bydła działający pod nazwą „Wędmas”, w Chróścinie (na granicy woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego).

W wyniku dużych nakładów inwestycyjnych zakład został sprofilowany pod ubój bydła rzeźnego i rozbiór mięsa wołowego. Dzięki wdrożonym standardom jakości produkcji obowiązującym w całej Grupie OSI, ubojnia szybko uzyskała certyfikat IFS FOOD 5.0, a niedawno także IFS FOOD 6.0. (International Food Standard), najnowszy system, potwierdzający spełnianie najwyższych standardów bezpieczeństwa w produkcji żywności.

Działalność produkcyjną rozpoczęto w 2011 roku. W pierwszym roku poziom ubojów wyniósł 32 tys. sztuk bydła, a rozbiór 4 tys. ton. Przełomowym był jednak rok 2012, kiedy to zakład odnotował 50% wzrost produkcji. Poziom ubojów wzrósł do 48 tys. sztuk bydła, a produkcja rozbiorowa do 7 tys. ton. Rok 2013 stał z kolei pod znakiem zwiększania rozbioru mięsa wołowego, ich poziom wyniósł 13 tysięcy ton. Zatrudnienie wzrosło w tym okresie 6-krotnie, do ponad 240 osób.

OSI POLAND FOODWORKS to dziś jeden z największych zakładów ubojowych i rozbiorowych operujących na polskim rynku bydła rzeźnego, kontrolujący około 7% rynku skupu. Miesięczny poziom produkcji to ubój rzędu 5 000 sztuk bydła i rozbiór ponad 1 400 ton mięsa wołowego.

Będąc przede wszystkim zapleczem produkcyjnym dla europejskich struktur OSI GROUP, OSI POLAND FOODWORKS sprzedaje mięso wołowe głównie dla odbiorców zagranicznych. Zakład posiada szerokie uprawnienia eksportowe.

Stabilność zakładu gwarantuje obecność w światowych sieciach sprzedaży OSI GROUP. Zaplecze organizacyjne i kapitałowe koncernu OSI stanowi ponadto silne wsparcie dla ambitnych planów rozwoju zakładu, dzięki czemu OSI POLAND FOODWORKS dynamicznie zwiększa skalę ubojów, powiększając skutecznie udziały w rynku.

Zapraszamy do współpracy!