Jakość

Zakład produkcyjny w Chróścinie spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności, w tym wymagania jakościowe wg standardu IFS FOOD v. 6 oraz ISO 22000.

Nadzór i zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produkcji mięsa ma w OSI POLAND FOODWORKS charakter czterostopniowy.

Pierwszy poziom kontroli – to wewnętrzna kontrola wdrożonego i ciągle doskonalonego  systemu zapewnienia bezpieczeństwa jakości zdrowotnej żywności (system HACCP), poprzez analizę zagrożeń i krytyczne punkty kontroli oraz kontrola zewnętrzna, niezależna od producenta, sprawowana przez wyspecjalizowane urzędowe organy kontroli.

Drugi poziom kontroli – to międzynarodowe standardy jakości żywności tj. IFS FOOD v. 6 oraz ISO 22000, których spełnienie jest okresowo weryfikowane przez niezależne jednostki certyfikujące. OSI POLAND FOODWORKS to także jeden z nielicznych zakładów w Polsce posiadający certyfikat produkcji i znakowania produktów ekologicznych, który potwierdza zgodność procesu produkcji z wymaganiami Rozporządzenia Rady (WE) 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

Trzeci poziom kontroli – to audyty weryfikujące zgodność ze standardami  klienckimi. Przeprowadzane przez niezależnych audytorów jednostek certyfikujących lub audytorów wewnętrznych klienta.

Posiadamy certyfikaty i/lub protokoły potwierdzające zgodność z wymaganiami:

  • McDonald’s Supplier Standard
  • Hilton Foods

Czwarty poziom kontroli – zapewniają centralne komórki kontroli jakości i bezpieczeństwa produkcji, charakterystyczne dla globalnych koncernów, podlegających bezpośrednio zarządowi, co gwarantuje ich całkowitą niezależność.

Dzięki przestrzeganiu surowych norm jakości produkcji OSI POLAND FOODWORKS jest dziś dostawcą wołowiny do najbardziej wymagających odbiorców, w tym największych polskich i zagranicznych sieci handlowych.