Misja

Misją OSI POLAND FOODWORKS jest produkcja najwyższej jakości wołowiny w oparciu o trwałe i partnerskie relacje z hodowcami bydła, którzy dzięki przejrzystym zasadom współpracy, wysokiej kulturze, uczciwym rozliczeniom finansowym i rynkowej wycenie surowca, mogą kształtować rozwój własnego gospodarstwa i hodowli w wieloletniej perspektywie.

Firma realizuje misję przede wszystkim poprzez oferowanie hodowcom systemu kontraktacji, który zapewnia dodatkowe dopłaty do rynkowych wycen surowca i pozwala na zrównoważony rozwój hodowli bydła i fermy. Dzięki audytom gospodarstw, uczestniczącym w systemie kontraktacji, OSI POLAND FOODWORKS uzyskuje kontrolę nad jakością kupowanego surowca wołowego już na etapie wczesnego życia zwierząt.

Z kolei nadzór nad przestrzeganiem jakości i bezpieczeństwa produkcji mięsa ma w OSI POLAND FOODWORKS charakter czterostopniowy, co gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo i jakość produkowanej przez nas żywności. Więcej o polityce jakości

Poprzez realizację swojej misji OSI POLAND FOODWORKS przyczynia się do realizacji misji całej Grupy OSI, „bycia niezastąpionym i niezawodnym Partnerem oraz Dostawcą”. Pozwala to Grupie skutecznie urzeczywistniać jej wizję, „kluczowego w wymiarze globalnym, dostawcy żywności dla wiodących światowych marek.