Społeczna odpowiedzialność

OSI POLAND FOODWORKS czerpie z wartości i kulturowego dziedzictwa OSI GROUP, realizującego działalności produkcyjną na całym świecie z uwzględnieniem podejścia „zrównoważonego wzrostu” [„Sustainability”].

Pojęcie to oznacza odpowiedzialne zarządzanie i uwzględnienie w codziennej działalności wytwórczej zakładów ich oddziaływania społecznego, ekonomicznego (z uwzględnieniem całego łańcucha dostaw surowca) oraz środowiskowego, czyli wpływu na środowisko naturalne.

Więcej o filozofii „Sustainability” i przykłady praktycznych działań OSI GROUP na całym świecie znajdziesz: http://osigroup.com/sustainability.html