Ochrona środowiska

POLITYKA ZINTEGROWANA

MISJA Być najlepszym dostawcą i partnerem

Wartości OSI Group:

 • Działaj w sposób najlepszy dla Grupy
 • Zabiegaj o partnerskie relacje
 • Dąż do ciągłego doskonalenia
 • Poszukaj innowacyjnych rozwiązań
 • Pracuj zespołowo
 • Działaj uczciwie

JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO

Celem firmy OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o. o jest dostarczanie klientom produktów bezpiecznych pod względem zdrowotnym i o wysokiej jakości, wytwarzanych w procesie produkcyjnym, z uwzględnieniem wymagań związanych z ochroną środowiska.

Środowisko naturalne to wspólne dobro całego społeczeństwa i każda organizacja, człowiek powinien o nią dbać i starać się ograniczać swój negatywny wpływ, aby otaczający nas świat flory i fauny zachować dla przyszłych pokoleń w jak najlepszej kondycji.

Uwzględniamy ochronę środowiska w całym cyklu wykorzystania naszych produktów.

Cele te realizujemy między innymi poprzez wdrożenia i utrzymanie systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych), systemów zarządzania jakością opartych o uznane międzynarodowe normy i wymagania naszych klientów oraz systemu zarządzania środowiskiem opartym na międzynarodowej normie ISO 14001:2015.

Wszyscy pracownicy firmy są zaangażowani w działania związane z produkcją żywności bezpiecznej i o wysokich parametrach jakościowych, z pełną odpowiedzialnością za wpływ realizowanej działalności na środowisko naturalne.

Takim podejściem pracownicy przyczyniają się do rozwoju współpracy z dostawcami i klientami naszej firmy.

Firma OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o. o. i jej pracownicy zobowiązują się do:

 • Przestrzegania wszystkich wymagań prawnych i innych (wymagań klientów) obowiązujących prowadzoną działalność zarówno w zakresie produkcji żywności bezpiecznej zdrowotnie i o wysokich parametrach jakościowych, jak i w zakresie ochrony środowiska, skupiając szczególną uwagę na aspektach środowiskowych;
 • Dbałości  o pozyskanie surowca-żywca wołowego z zachowaniem dobrostanu zwierząt;
 • Wykorzystywania do produkcji komponentów o najwyższych standardach jakości;
 • Produkcji żywności o najwyższych standardach jakościowych i bezpiecznej dla konsumentów;
 • Prowadzenia produkcji z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych i technicznych;
 • Ciągłego doskonalenia funkcjonujących w zakładzie systemów zarządzania jakością i środowiskiem z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych, jak pojawiających się nowych systemów zarządzania jakością;
 • Zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego;

Pracownicy firmy zostali przeszkoleni w zakresie systemu HACCP oraz systemów zarządzania jakością i środowiskiem. Pracownicy są świadomi zagrożeń jakie zostały zidentyfikowane w całym procesie produkcji produktów i jednocześnie odpowiadają za ich bezpieczeństwo żywnościowe.

Za przestrzeganie postanowień niniejszej polityki odpowiada dyrektor zarządzający firmy. Polityka zintegrowana została zakomunikowana wszystkim zatrudnionym i osobom pracującym dla OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. i w jej imieniu.


Wszelkie uwagi i sugestie odnoszące się do systemu ISO 14001 oraz ochrony środowiska należy zgłaszać telefonicznie (nr kontaktowy +48 65 543 01 00), bądź mailowo (Napisz wiadomość).