Certyfikaty

Zakład produkcyjny w Chróścinie posiada wdrożone następujące systemy i standardy jakości:

  • HACCP
  • IFS FOOD 6.0. (International Food Standard).
  • Certyfikat zgodności procesu produkcji z wymaganiami Rozporządzenia Rady (WE) 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.
  • McDonald’s Food Standard

Więcej o polityce jakości