OSI Group

Ponad 100 lat historii OSI GROUP!

OSI GROUP zostało założone w 1909 roku w Chicago USA. Dziś to globalny koncern, posiadający ponad 60 zakładów produkcyjnych

Czytaj więcej...

OSI POLAND FOODWORKS jest jednym z krajowych przedstawicieli amerykańskiego koncernu OSI GROUP, posiadającego zakłady produkcyjne w 17 krajach świata i zatrudniającego ponad 20 tysięcy pracowników. Formalnie Spółka powstała w 2010 roku, kiedy to OSI GROUP zdecydowało się rozszerzyć działalność prowadzoną na terenie Polski.

W wyniku dużych nakładów inwestycyjnych zakład mieszczący się w Chróścinie na pograniczu województw dolnośląskiego oraz wielkopolskiego został sprofilowany pod ubój bydła rzeźnego i rozbiór mięsa wołowego. Dzięki wdrożonym standardom jakości produkcji obowiązującym w całej Grupie OSI, ubojnia szybko uzyskała certyfikat   IFS FOOD 5.0, następnie IFS FOOD 6.0. (International Food Standard),    ISO 22000 oraz McDonald's Supplier Standard.

Działalność produkcyjną rozpoczęto w 2011 roku. Początkowo poziom ubojów wyniósł 32 tys. sztuk bydła, a rozbiór 4 tys. ton. Przełomowym okazał się rok 2012, kiedy to zakład odnotował 50% wzrost -poziom ubojów wyniósł 48 tys., a rozbiór 7 tys. ton. Z roku na rok OSI POLAND FOODWORKS sukcesywnie zwiększa poziom produkcji, o czym świadczą dane za 2016 rok. Liczba ubitych zwierząt wzrosła do 85 tys. sztuk bydła, zaś rozbiór do 21 tys. ton mięsa. Nieustanny rozwój wpływa także na poziom zatrudnienia, które w ciągu kilku ostatnich lat wzrosło sześciokrotnie i aktualne wynosi ok. 300 pracowników.

OSI POLAND FOODWORKS to jeden z największych zakładów ubojowych           i rozbiorowych, operujących na polskim rynku bydła rzeźnego, kontrolujący około 5,5% rynku skupu. Średni, miesięczny poziom produkcji to ubój rzędu   6 800 sztuk bydła oraz rozbiór wielkości 1 800 ton mięsa wołowego.
Będąc przede wszystkim zapleczem produkcyjnym dla europejskich struktur OSI GROUP, OSI POLAND FOODWORKS sprzedaje mięso wołowe głównie dla odbiorców zagranicznych. Zakład posiada szerokie uprawnienia eksportowe.

Stabilność Spółki gwarantuje obecność w światowych sieciach sprzedaży OSI GROUP. Zaplecze organizacyjne i kapitałowe koncernu OSI stanowi ponadto silne wsparcie dla ambitnych planów rozwoju zakładu, dzięki czemu OSI POLAND FOODWORKS dynamicznie zwiększa skalę ubojów, tym samym poszerzając swoje udziały w rynku polskim oraz światowym.

Zapraszamy do współpracy!


OSI GROUP – A WORLD OF FOOD SOLUTIONS

Polityka OSI GROUP wyrażająca się w budowaniu zakładów produkcyjnych na kluczowych rynkach świata powoduje, iż powiększając swoje globalne możliwości produkcyjne oraz dystrybucyjne, koncern zyskuje jednocześnie znajomość specyfiki rynku lokalnego. Dzięki temu może lepiej zaspokajać zróżnicowane potrzeby i przygotowywać ofertę skrojoną dokładnie pod oczekiwania każdego z odbiorców. To dlatego OSI GROUP jest jednym z czołowych globalnych dostawców mięsa.