OSI Group

Ponad 100 lat historii OSI GROUP!

OSI GROUP zostało założone w 1909 roku w Chicago USA. Dziś to globalny koncern, posiadający ponad 60 zakładów produkcyjnych

Czytaj więcej...

MISJA

Stać się niezastąpionym partnerem i dostawcą.

Wartości OSI Group:

 •  Działać w sposób najlepszy dla Grupy
 •  Zabiegać o partnerskie relacje
 •  Dążyć do ciągłego doskonalenia
 •  Poszukiwać innowacyjnych rozwiązań
 •  Pracować zespołowo
 •  Działać uczciwie

JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO

Celem firmy OSI Poland Foodworks Sp. z o. o jest dostarczanie klientom produktów bezpiecznych pod względem zdrowotnym i o wysokiej jakości, wytwarzanych w procesie produkcyjnym z uwzględnieniem wymagań związanych z ochroną środowiska.
Środowisko naturalne to wspólne dobro całego społeczeństwa i każda organizacja, człowiek powinien o nią dbać i starać się ograniczać swój negatywny wpływ, aby otaczający nas świat flory i fauny zachować dla przyszłych pokoleń w jak najlepszej kondycji.
Uwzględniamy ochronę środowiska w całym cyklu wykorzystania naszych produktów.

Cele te realizujemy między innymi poprzez wdrożenia i utrzymanie systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych - Hazard Analysis and Critical Control Points), systemów zarządzania jakością opartych o uznane międzynarodowe normy i wymagania naszych klientów, oraz systemu zarządzania środowiskiem opartym na międzynarodowej normie ISO 14001:2005.

Wszyscy pracownicy firmy są zaangażowani w działania związane z produkcją żywności bezpiecznej i o wysokich parametrach jakościowych, z pełną odpowiedzialnością za wpływ realizowanej działalności na środowisko naturalne.
Takim podejściem pracownicy przyczyniają się do rozwoju współpracy z dostawcami
i klientami naszej firmy.

Firma OSI Poland Foodworks Sp. z o. o. i jej pracownicy zobowiązują się do:

 • Przestrzegania wszystkich wymagań prawnych i innych (wymagań klientów) obowiązujących prowadzoną działalność zarówno w zakresie produkcji żywności bezpiecznej zdrowotnie i o wysokich parametrach jakościowych jak i w zakresie ochrony środowiska skupiając szczególną uwagę na aspektach środowiskowych;
 • Dbałości o pozyskanie surowca-żywca wołowego z zachowaniem dobrostanu zwierząt;
 • Wykorzystywania do produkcji komponentów o najwyższych standardach jakości;
 • Produkcji żywności o najwyższych standardach jakościowych i bezpiecznej dla konsumentów;
 • Prowadzenia produkcji z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych i technicznych;
 • Ciągłego doskonalenia funkcjonujących w zakładzie systemów zarządzania jakością i środowiskiem z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych jak pojawiających się nowych systemów zarządzania jakością;
 • Zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego;
 • Pracownicy firmy zostali przeszkoleni w zakresie systemu HACCP oraz systemów zarządzania jakością i środowiskiem. Pracownicy są świadomi zagrożeń, jakie zostały zidentyfikowane
 • w całym procesie produkcji produktów i jednocześnie odpowiadają za ich bezpieczeństwo żywnościowe.

Za przestrzeganie postanowień niniejszej polityki odpowiada dyrektor zarządzający firmy. Polityka zintegrowana została zakomunikowana wszystkim zatrudnionym i osobom pracującym dla OSI POLAND FOODWORKS SP. Z O.O. i w jej imieniu.

Jako przedstawiciel najwyższego kierownictwa deklaruję zapewnienie wszelkich niezbędnych do realizacji niniejszej polityki zasobów.

 

 


OSI GROUP – A WORLD OF FOOD SOLUTIONS

Polityka OSI GROUP wyrażająca się w budowaniu zakładów produkcyjnych na kluczowych rynkach świata powoduje, iż powiększając swoje globalne możliwości produkcyjne oraz dystrybucyjne, koncern zyskuje jednocześnie znajomość specyfiki rynku lokalnego. Dzięki temu może lepiej zaspokajać zróżnicowane potrzeby i przygotowywać ofertę skrojoną dokładnie pod oczekiwania każdego z odbiorców. To dlatego OSI GROUP jest jednym z czołowych globalnych dostawców mięsa.