Podsumowanie akcji „Wakacje z premią!”

Czerwiec oraz pierwszy tydzień lipca stał w OSI POLAND FOODWORKS pod znakiem akcji „Wakacje z premią!”. Jej celem było przede wszystkim zatrudnienie do pracy  tegorocznych uczniów i absolwentów szkół średnich i zawodowych oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Otwieranie drzwi młodym talentom to doskonała okazja do tworzenia przyszłej kadry pracowniczej. Dzięki programowi oraz współpracy z Zespołem Szkół w Górze, nasz dział HR zatrudnił już 4 osoby, które oprócz doświadczenia, mają także szansę na zdobycie super dodatkowej premii, jeśli tylko zdecydują się kontynuować pracę w OSI POLAND FOODWORKS po okresie wakacyjnym.

Miło nam także poinformować, że każdy uczeń  ZS w Górze tegoroczne świadectwo oraz gratulacje ukończenia szkoły otrzymał w teczce z logiem OSI, maturzyści zaś dodatkowo, na osłodę zostali pożegnani pysznymi krówkami! Ufundowaliśmy także część nagród rzeczowych, wręczanych uczniom  z najlepszymi wynikami w nauce. Były to przede wszystkim książki oraz multimedia. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana i przyniesie jeszcze większe korzyści dla każdej ze stron!

Akcja „Wakacje z premią!” jest dowodem na to, że warto dawać szansę osobom młodym i ambitnym, które pomimo braku doświadczenia są gotowe na podjęcie pracy, naukę oraz doskonalenie swoich umiejętności pod bacznym okiem starszych kolegów i koleżanek.

Wszystkie osoby, które chciałaby nawiązać współpracę z OSI POLAND FOODWORKS prosimy o kontakt z działem HR.