Podsumowanie pracy Działu Skupu

Spotkania wewnątrzdziałowe to doskonała okazja do podsumowania dotychczasowej pracy, wymiany poglądów, a także budowania relacji, przede wszystkim z nowymi pracownikami. W dniach 12-13 kwietnia Dział Skupu OSI POLAND FOODWORKS spotkał się w Hotelu Martina w Żninie, aby omówić miniony kwartał 2018 roku.

Zebrania kwartalne to już swego rodzaju tradycja, w której udział biorą pracownicy wszystkich 3 oddziałów skupu. To było wyjątkowe, przede wszystkim ze względu na zmiany personalne. W nowych rolach wystąpili Marek Dudzinski jako p.o. dyrektora skupu oraz Mateusz Maszczenko jako kierownik przedstawicieli.

Pierwszy dzień stał pod znakiem poszerzenia wiedzy w zakresie dobrostanu zwierząt, który zakończył się testem. Dzięki jego wynikom wiemy, co jeszcze uzupełnić, by posiadać pełne informacje dotyczące traktowania bydła przeznaczonego do uboju. Dzień drugi to przede wszystkim podsumowanie dotychczasowych wyników, osiągniętych w tym roku, a także przedstawienie założeń na kolejne 3 miesiące. Nowi pracownicy mówili o rozwoju swoich kompetencji zawodowych oraz o budowaniu partnerskich relacji z hodowcami.

Działowi Skupu życzymy powodzenia w realizacji założonych celów!