Priorytety zrównoważonego rozwoju
Jednym z podstawowych działań podejmowanych przez OSI jest odpowiedzialnie zarządzanie biznesem w sferze społecznej, ekonomicznej i środowiskowej. Zrównoważony rozwój przemysłu spożywczego oraz globalna równowaga łańcucha dostaw to nasze najważniejsze priorytety. Nieustannie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na przyszłe pokolenia.