Dobrostan zwierząt

Jako jeden z największych zakładów ubojowych i rozbiorowych w Polsce, zdajemy sobie sprawę z faktu, jak ważny jest dobrostan zwierząt przeznaczonych do uboju. Ich humanitarne traktowanie w czasie hodowli, przewozu, a następnie uboju jest najważniejszym aspektem, wpływającym na jakość mięsa i produktów z niego wytwarzanych.

Chcąc propagować poprawne traktowanie zwierząt, OSI POLAND FOODWORKS określiło obowiązujące zasady załadunku, transportu oraz rozładunku bydła, które jest dostarczane do naszego zakładu produkcyjnego.

Na terenie OSI POLAND FOODWORKS obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • zadawania bólu i cierpienia zwierzętom;
 • wymuszania zmiany pozycji zwierząt leżących na stojącą, w samochodzie oczekującym na rozładunek;
 • ładowania zwierząt:
  • które nie są w stanie samodzielnie zejść ze środka transportu,
  • bydła poniżej 8 miesięcy,
  • samic w zaawansowanej ciąży oraz samic do 7 dni po porodzie,
  • zwierząt ze złamaniami, wyczerpanych i przekarmionych;
 • używania poganiaczy elektrycznych, spiczastych przedmiotów;
 • poganiania zwierząt w kierunku przeciwnym niż wyjście z naczepy, zmuszania do biegu czy popędzania zwierząt idących z tyłu grupy;
 • straszenia zwierząt poprzez niepotrzebne hałasy, w tym sygnały dźwiękowe aut (klakson, „beeper” cofania);
 • palenia papierosów poza miejscami do tego przeznaczonymi;
 • noszenia jaskrawego ubioru;

W przypadku zwierząt, które nie mogą poruszać się o własnych siłach lub bez pomocy człowieka to lekarz weterynarii ocenia ich stan i wydaje decyzję dotyczącą możliwości uboju.

Wszelkie zanotowane nieprawidłowości oraz poważne naruszenia ustalonych zasad będą natychmiastowo niwelowane i usuwane.