Szkolenie z zakresu komunikacji

W dniach 3-4 stycznia kilkunastu pracowników OSI POLAND FOODWORKS wzięło udział w szkoleniu: Sztuka profesjonalnej komunikacji telefonicznej – czyli jak zwiększyć poziom satysfakcji klienta.

Prowadzącą szkolenie była Pani Dorota Dańczak-Król (Centrum Szkoleń LIDERAP), która swoją charyzmatyczną postawą wprowadzała uczestników w tajniki zagadnienia.

Podczas zajęć pracownicy aktywnie doskonalili wybrane umiejętności skutecznego posługiwania się telefonem jako swoim narzędziem pracy, a także uczyli się w jaki sposób przeprowadzać rozmowę z klientami/dostawcami, znajdującymi się w różnorodnych stanach emocjonalnych. W trakcie warsztatów uczestnicy poznali różne typy osobowości oraz nabyli umiejętności doboru narzędzi wspierających komunikację z nimi.

Według uczestników najważniejsze korzyści wyniesione ze szkolenia to większa świadomość procesów, jakie zachodzą podczas telefonicznej obsługi klienta, stworzenie algorytmu reklamacji oraz zrozumienie, że każdy trudny rozmówca to swego rodzaju nauczyciel.

Nabywanie nowych umiejętności oraz wiedzy to nieodzowny element samorozwoju, dlatego też  OSI POLAND FOODWORKS wspiera swoich pracowników, organizując szkolenia w siedzibie firmy, a także umożliwia wyjazdy w różne zakątki Polski.