Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy

30 listopada pracownicy zakładu produkcyjnego w Chróścinie wzięli udział w całodniowym szkoleniu z zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy reprezentowali różne działy, począwszy od administracji, sprzedaży po ubój oraz rozbiór.

Szkolenie podzielono na trzy etapy. Pierwszy z nich dotyczył reagowania w sytuacji zagrożenia życia drugiego człowieka. Każdy z nas ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy! Łańcuch przeżycia rozpoczyna się już w momencie wezwania odpowiednich służb na miejsce zdarzenia. Jest to pierwszy i bardzo ważny krok ratujący życie. Wszyscy uczestnicy szkolenia mieli za zadanie ocenić stan osoby poszkodowanej, odpowiednio powiadomić służby, a także podjąć kolejne kroki, tj. przeprowadzić resuscytację
krążeniowo-oddechową oraz defibrylację przy użyciu fantomów.

Drugi etap szkolenia dotyczył podstawowego diagnozowania urazów u osoby poszkodowanej oraz postępowania w przypadku złamania, zranienia i krwotoku. Pracownicy po odpowiednim instruktażu opatrywali rany, ćwiczyli także chwyt Heimlicha, który jest stosowany w przypadku zadławienia.

Ostatnim omawianym tematem były chwilowe utraty przytomności, czyli zasłabnięcia i omdlenia. Oprócz tego pracownicy poznali sposoby postępowania w przypadku takich objawów jak duszności, bóle brzucha czy wymioty.

Całość szkolenia stanowiła kompleksową wiedzę, która pozwoli na podjęcie najważniejszych kroków, mających na celu ratowanie zdrowia oraz życia ludzkiego. Oprócz prawidłowych schematów postępowania, wszyscy uczestnicy uświadomili sobie, jak istotne znaczenie ma upływ czasu w udzielaniu pomocy przedmedycznej, kiedy każda minuta jest na wagę złota.