Test wiedzy

15 października obchodziliśmy Światowy Dzień Mycia Rąk, który był doskonałą okazją do organizacji Dnia Higieny w OSI POLAND FOODWORKS. Każdy uczestnik szkolenia przygotowanego przez dział jakości przeszedł test z wiedzy, dotyczący bezpieczeństwa żywności.

Spośród wszystkich pracowników wyłoniono zwycięzców, na których czekały nagrody! W wyniku losowania 14 osób otrzymało vouchery o wartości 100 zł na zakup mięsa w naszym Zakładzie, kolejne 12 osób otrzymało rzeczowe nagrody pocieszenia.

Grupa OSI podejmuje wszelkie działania, mające na celu wyeliminowanie niebezpieczeństw zagrażających bezpieczeństwu żywności, dlatego wiemy, jak ważne jest szkolenie i uświadamianie pracowników. To my wszyscy odgrywamy kluczową rolę w produkcji żywności w naszym zakładzie. Zdobyta wiedza pozwala na poprawę jakości pracy oraz pomaga w realizacji planu stania się liderem w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Serdeczne podziękowania przekazujemy także naszemu działowi jakości, który przygotował materiały oraz
treść niezwykle ciekawego i pouczającego szkolenia!