UWAGA! Zmiana siedziby Spółki!

Działając w imieniu OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. z  informujemy, że w dniu 3 lipca br. doszło do zmiany wpisu w KRS Spółki w zakresie adresu jej siedziby.

Aktualna siedziba:

OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o.
Chróścina 3a
56-200 Chróścina