XIX Mazowieckie Dni Rolnictwa w Poświętnem

W dniach 16-17 czerwca na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyły się XIX Mazowieckie Dni Rolnictwa i Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych, czyli największa impreza tego typu organizowana na Mazowszu. Oczywiście nie mogło tam zabraknąć stanowiska OSI POLAND FOODWORKS oraz naszych przedstawicieli Działu Skupu!

Wśród odwiedzających znaleźli się hodowcy, rolnicy oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości, których przyciągnął bogaty program wydarzeń. Składał się on m.in. z prezentacji nowoczesnych technologii, wykorzystywanych w rolnictwie, wystawy maszyn rolniczych, pokazów konnych czy kiermaszu kwiatów. Dla naszej załogi była to kolejna okazja do nawiązania nowych kontaktów oraz podjęcia dialogu z przedstawicielami branży, wymiany poglądów i omówienia obecnego stanu rynku bydła  rzeźnego w Polsce.

A już w ten weekend znajdziecie nas w Szepietowie na X Ogólnopolskiej Wystawie Bydła Hodowlanego!

Zapraszamy!