Kontakt
SIEDZIBA FIRMY/ZAKŁAD PRODUKCYJNY
 

OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o.
Chróścina 3a
56-200 Chróścina
NIP 522-294-94-86

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000355456,
Regon 142414728, kapitał zakładowy 20 050 000 zł (w pełni opłacony)

Recepcja +48 65 543 01 00
Napisz wiadomość
Dział Handlu Zagranicznego Napisz wiadomość
Dział Handlu Krajowego / HoReCa Napisz wiadomość
Dział Kadr Napisz wiadomość
Dział Marketingu Napisz wiadomość
Dział Zaopatrzenia (mat. biurowe, inwestycje) Napisz wiadomość
Centralne Biuro Skupu Bydła 65 619 43 50
Napisz wiadomość
Formularz kontaktowy