Kontakt
SIEDZIBA REJESTROWA

OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
NIP 522-294-94-86

BIURO ORAZ ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Adres do korespondencji

OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o.
Chróścina 3a
56-200 Góra

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000355456,
Regon 142414728, kapitał zakładowy 20 050 000 zł (w pełni opłacony)

Recepcja +48 65 543 01 00
office@foodworks.pl
Dział Handlu Zagranicznego sales@foodworks.pl
Dział Handlu Krajowego / HoReCa horeca@foodworks.pl
Dział Kadr hr@foodworks.pl
Dział Marketingu marketing@foodworks.pl
Dział Zaopatrzenia (mat. biurowe, inwestycje) zakupy@foodworks.pl
Centralne Biuro Skupu Bydła 65 619 43 50
kontraktacja@foodworks.pl
Formularz kontaktowy