Skup bydła

OSI POLAND FOODWORKS jest jednym z krajowych przedstawicieli amerykańskiego koncernu OSI GROUP, posiadającego zakłady produkcyjne w 17 krajach świata i zatrudniającego ponad 20 tysięcy pracowników.

Zakład produkcyjny zlokalizowany w Chróścinie k. Góry (na granicy woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego), działa na rynku od 2011 roku. To jeden z największych zakładów ubojowych i rozbiorowych funkcjonujących na polskim rynku, kontrolujący około 5,5 % rynku skupu. Miesięczny poziom ubojów to ponad 6800 sztuk bydła.

Zakład prowadzi skup bydła (byki, krowy, jałówki) na terenie całego kraju w oparciu o trzy bazy skupowe zlokalizowane na pograniczu woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego, woj. kujawsko-pomorskiego oraz na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Oferujemy hodowcom bydła wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności i system kontraktacji pozwalający na stabilny rozwój hodowli bydła oraz oferowanie wyższych cen w skupie!

OSI POLAND FOODWORKS to także jeden z nielicznych zakładów w Polsce posiadający certyfikat zgodności procesu produkcji z wymaganiami Rozporządzenia Rady (WE) 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.