Standardy

OSI POLAND FOODWORKS przywiązuje ogromną rolę do procedur zapewniających bezpieczeństwo produkowanego mięsa na każdym etapie produkcji od dostawy żywca wołowego, ubój, rozbiór mięsa i dostawę towaru do klienta.

Kluczową rolę odgrywa etap zakupu surowca. Najwyższą jakość surowca zabezpiecza współpraca z największymi polskimi organizacjami producentów bydła mlecznego i mięsnego oraz autorski system audytów gospodarstw hodowlanych.

Dzięki takiemu podejściu może zaoferować najwyższej jakości mięso wołowe w elementach lub ćwierćtuszach, w dużych wolumenach i wyrównanych partiach towaru.

Więcej o polityce jakości
Więcej o systemie SFS