Uprawnienia

OSI POLAND FOODWORKS posiada uprawnienia eksportowe do:

  • wszystkich krajów Unii Europejskiej
  • krajów europejskich spoza obszaru UE (Turcja, Bośnia i Hercegowina, Republika Kosowa, Republika Mołdawi, Gruzja, Serbia, Ukraina, Macedonia)
  • Azji (Hongkong, Tadżykistan, Azerbejdżan, Japonia, Uzbekistan)
  • Afryki (Angola)