Aktualności

2023 2022 2021 2020 2019

Regulamin Konkursu „Wyprawka szkolna”

 1. Organizatorem Konkursu pod hasłem „Wyprawka szkolna” jest OSI Poland Foodworks Sp. z o. o., 56-200 Chróścina, z siedzibą w Chróścinie, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000355456, NIP: 5222949486.
 2. Właściciel portalu www.facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Konkurs przeprowadzony jest na profilu OSI Poland Foodworks Sp. z o. o., portalu społecznościowego Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/OSIPolandFoodworks/ (dalej Profil).
 6. Konkurs rozpoczyna się 26 sierpnia 2022 roku opublikowaniem/ zamieszczeniem postu konkursowego. Realizacja Zadania Konkursowego przyjmowana jest do 31 sierpnia 2022 roku do godziny 23:59. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 1 września 2022 roku poprzez poinformowanie zwycięzców w wiadomości prywatnej.
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i darmowe.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy OSI Poland Foodworks Sp. z o. o. oraz ich rodziny.
 9. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba posiadająca konto na portalu społecznościowym: www.facebook.com, która zapoznała się i zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu.
 10. Aby wziąć udział w Konkursie, należy pod postem konkursowym (w komentarzach), opublikowanym przez Organizatora na Profilu, wykonać Zadanie Konkursowe:
  1. Jeżeli jesteś uczniem:
  - napisz w komentarzu jaki jest twój ulubiony szkolny przedmiot i dlaczego.
  2. Jeżeli jesteś rodzicem:
  - napisz w komentarzu jaki był twój ulubiony szkolny przedmiot i dlaczego.
 11. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko 1 odpowiedź.
 12. Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik wykonując Zadanie Konkursowe, oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności opisy, komentarze stanowią jego wyłączną własność. W przypadku zastosowania cytatu, należy podać jego autora.
 13. Wykonanie zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami pkt. 10, stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.
 14. Przystąpienie do Konkursu w ramach pkt. 10, oznacza przeniesienie przez Autora nieodpłatnie praw autorskich na Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania i/lub wykorzystywania w materiałach promocyjnych prac konkursowych w całości lub w części.
 15. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: Komisja) powołana przez Organizatora.
 16. Kryterium wyboru zwycięskiego Zadania Konkursowego jest: merytoryka, nieszablonowość oraz kreatywność.
 17. Zwycięscy zostaną wybrani przez wewnętrzną komisje (dalej: Komisja) powołaną przez Organizatora
 18. W Konkursie zostanie przyznane 10 nagród, przeznaczonych dla 10 Laureatów Konkursu (autorzy zwycięskich Zadań Konkursowych). Laureat otrzyma następującą nagrodę: Wyprawka szkolna.
 19. O formie przekazania nagrody, Zwycięzca zostanie poinformowany indywidualnie.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody lub przyznania dodatkowych nagród.
 21. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków Organizatora, wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenia reklamacji, a także jeśli istnieją, innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora.
 22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2022 r.
 23. Regulamin dostępny jest na stronie: https:\\www.foodworks.pl (link w poście konkursowym na Profilu Facebook) w Aktualnościach oraz w siedzibie Organizatora.

logo osi

logo osi haslo

OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o.
Chróścina 3a 56-200 Chróścina
NIP 522-294-94-86

 

Dane rejestrowe spółki

Nasz serwis korzysta z plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Patrz polityka prywatności