Aktualności

2023 2022 2021 2020 2019

Opasanie wolców jest stosunkowo rzadko występującym zjawiskiem na terenie Polski. Nie zawsze jednak taki stan rzeczy się utrzymywał - jeszcze kilka dekad temu można było znaleźć o wiele więcej wolców w rodzimych hodowlach. Jednak z biegiem lat zmieniły się technologia, przepisy, a także realia ekonomiczne. Czy zatem w obecnych warunkach opas wolców może okazać się opłacalny?

Poznaj podstawowy podział bydła

Bydło hodowlane można podzielić na kilka grup. Podstawowy podział uwzględnia przeznaczenie zwierząt - wyróżnia się zatem bydło mleczne oraz mięsne. Nie oznacza to jednak, że podane grupy nie mogą mieć różnorodnego przeznaczenia.

W środowisku profesjonalistów używane są takie określenia jak opasy, wolce, buhaje czy też jałówki i krowy. Pierwsze trzy odnoszą się do samców. Wolec to nic innego jak byk, który został wykastrowany. Ma on zatem inne przeznaczenie niż byk rozpłodowy służący do rozpłodu, a także odmienną charakterystykę niż opas, czyli byk niekastrowany.

Wolec w polskich realiach

Polska jest jednym z najprężniej działających krajów pod względem produkcji wołowiny w Europie. Należy jednak zaznaczyć, że większość mięsa pozyskiwana jest od krów typu mlecznego. Bydło mięsne i mieszane stanowi zaledwie niewielką część spośród ogółu bydła utrzymywanego w Polsce.

Choć wolce są cenione ze względu na walory smakowe mięsa, bardzo rzadko występują w rodzimych hodowlach. Taki stan rzeczy w wielu przypadkach wynika ze względów ekonomicznych. Utrzymanie ras mlecznych wymaga mniejszych nakładów finansowych. Często tego typu hodowla zakłada żywienie w trybie półintensywnym przy pomocy pasz gospodarskich.

Z kolei do opasu wolców potrzebne byłoby długotrwałe żywienie z wykorzystaniem pasz treściwych. Takie podejście wymaga strategicznego podejścia. Wolce przybierają na masie wyraźnie wolniej niż buhaje. Choć stan końcowy jest porównywalny jeśli spojrzeć na kilogramy, trzeba na niego dłużej zaczekać. W rezultacie wielu hodowców wychodzi z założenia, że inwestycja nie jest dla nich opłacalna. Pozostają oni zatem przy dotychczasowym podejściu do prowadzenia gospodarstwa.

Nie do przecenienia jest również wpływ kultury konsumenckiej. W Polsce nie wykształcił się nurt zakładający spożywanie wołowiny z wolców. Nie ma dużego zapotrzebowania na takie mięso, a więc hodowcom trudniej jest wynegocjować zadowalające ceny gwarantujące rentowność całej inwestycji.

cows-7439433_1280copy_.jpg

Wolce – zalety w hodowli

Wyżej opisana tendencja ulega zmianie i na przestrzeni ostatnich lat mocno zyskały na wartości. Nieco wyższe koszty utrzymania można więc potraktować jako inwestycje. Wszystko ze względu na szeroką gamę atutów, którymi charakteryzują się wolce. Przede wszystkim jakość pozyskiwanego od nich mięsa uchodzi za wzorcową. Światowe organizacje związane z hodowlą bydła deklarują, że najlepsza wołowina pochodzi z wolców i jałówek. Do jej głównych atutów należą wysoki poziom kruchości oraz większa ilość tłuszczu śródmięśniowego, czyli marmurkowatości. W efekcie mięso jest delikatne i kruche.

Na korzyść wolców przemawia też ich temperament warunkujący podejście do hodowli. Kastracja sprawia, że negatywny wpływ poziomu testosteronu przestaje być problemem. Wolce stają się łagodniejsze i nie przejawiają agresywnych postaw. W rezultacie mogą być trzymane razem z jałówkami. Ze spokojniejszego usposobienia wynika nie tylko brak konfliktów między poszczególnymi osobnikami. Poza tym wolce stają się mniej żywiołowe i impulsywne, a tym samym zużywają mniej energii. Aspekt ekonomiczny jest w tym przypadku szczególnie istotny skoro wydatki na treściwą paszę pozostają wyższe.

Wolec – bydło i jego hodowla w praktyce

Na początek należy wybrać, czy opas wolców ma być głównym kierunkiem rozwoju gospodarstwa, czy jedynie pobocznym obszarem. Istotny jest również dobór odpowiedniej rasy – wyraźnie lepsze rezultaty można osiągnąć, decydując się na odmiany typowo mięsne. Warto również wspomnieć, że na wczesnym etapie hodowli trzeba ponieść koszty kastracji. Można wybrać spośród mniej lub bardziej inwazyjnych sposobów. Należy też zwrócić uwagę na ewentualne powikłania. Bywają one uzależnione od pory roku, w której wykonywany jest zabieg.

Następnie należy dobrać jeszcze rasy oraz tryb żywienia.

Na podstawie przedstawionych czynników można już osądzić, czy inwestycja się opłaca. Z całą pewnością gospodarstwo oparte na opasie wolców wyróżnia się na rodzimym rynku. Można w ten sposób nawiązać do standardów wyznaczanych w krajach charakteryzujących się rozwiniętą kulturą spożywania wołowiny. Tam mięso pochodzące od wolców jest cenione bardziej niż wiele innych rodzajów wołowiny.

logo osi

logo osi haslo

OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o.
Chróścina 3a 56-200 Chróścina
NIP 522-294-94-86

 

Dane rejestrowe spółki

Nasz serwis korzysta z plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Patrz polityka prywatności